Våra historiska
genomsnitträntor

2022

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Januari 2022
1,18 %
1,03 %
1,39 %
1,57 %
1,82 %
2,37 %
Februari 2022
1,19 %
1,05 %
1,46 %
1,72 %
1,94 %
2,54 %
Mars 2022
1,14 %
1,15 %
1,65 %
1,92 %
2,25 %
2,92 %
April 2022
1,11 %
1,39 %
2,11 %
2,51 %
2,75 %
3,16 %

2021

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Januari 2021
1,23 %
1,04 %
1,20 %
1,24 %
1,29 %
1,79 %
Februari 2021
1,18 %
1,05 %
1,17 %
1,23 %
1,28 %
1,74 %
Mars 2021
1,14 %
1,03 %
1,20 %
1,24 %
1,47 %
1,99 %
April 2021
1,13 %
1,03 %
1,20 %
1,23 %
1,49 %
1,99 %
Maj 2021
1,13 %
1,03 %
1,17 %
1,23 %
1,49 %
1,99 %
Juni 2021
1,14 %
1,06 %
1,20 %
1,25 %
1,51 %
2,02 %
Juli 2021
1,14 %
1,11 %
1,20 %
1,29 %
1,51 %
-
Augusti 2021
1,13 %
1,11 %
1,19 %
1,29 %
1,55 %
-
September 2021
1,14 %
1,07 %
1,20 %
1,29 %
1,55 %
2,04 %
Oktober 2021
1,13 %
1,02 %
1,20 %
1,33 %
1,58 %
2,10 %
November 2021
1,13 %
1,02 %
1,36 %
1,46 %
1,84 %
2,14 %
December 2021
1,19 %
1,03 %
1,38 %
1,59 %
1,84 %
2,14 %

2020

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Januari 2020
1,27%
1,32 %
1,35 %
1,34 %
1,47 %
2,00%
Februari 2020
1,30 %
1,33 %
1,43 %
1,36 %
1,48 %
2,00 %
Mars 2020
1,35 %
1,32 %
1,35 %
1,35 %
1,35 %
1,80 %
April 2020
1,35 %
1,30 %
1,33 %
1,35 %
1,34 %
1,80 %
Maj 2020
1,34 %
1,27 %
1,33 %
1,34 %
1,40 %
1,80 %
Juni 2020
1,34 %
1,25 %
1,33 %
1,35 %
1,45 %
1,95 %
Juli 2020
1,30 %
1,25 %
1,33 %
1,35 %
1,45 %
-
Augusti 2020
1,29 %
1,25 %
1,33 %
1,32 %
1,45 %
1,95 %
September 2020
1,29 %
1,22 %
1,30 %
1,35 %
1,45 %
1,45 %
Oktober 2020
1,28 %
1,17 %
1,23 %
1,25 %
1,40 %
1,95 %
November 2020
1,24 %
1,14 %
1,20 %
1,24 %
1,39 %
-
December 2020
1,25 %
1,06 %
1,20 %
1,24 %
1,32 %
1,79 %

2019

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Januari 2019
1,25 %
-
-
1,38 %
1,76 %
2,77 %
Februari 2019
1,34 %
1,34 %
1,37 %
1,38 %
1,75 %
2,77 %
Mars 2019
1,34 %
1,34 %
1,37 %
1,38 %
1,75 %
2,77 %
April 2019
1,34 %
1,34 %
1,37 %
1,38 %
1,75 %
-
Maj 2019
1,30 %
1,32 %
1,35 %
1,42 %
1,74 %
-
Juni 2019
1,29 %
1,29 %
1,29 %
1,43 %
1,70 %
-
Juli 2019
1,29 %
1,28 %
1,28 %
1,28 %
1,49 %
-
Augusti 2019
1,29 %
1,26 %
1,26 %
1,27 %
1,49 %
2,20 %
September 2019
1,29 %
1,24 %
1,25 %
1,26 %
1,49 %
-
Oktober 2019
1,29 %
1,24 %
1,25 %
1,27 %
1,49 %
-
November 2019
1,27 %
1,28 %
1,33 %
1,32 %
1,47 %
-
December 2019
1,27 %
1,32 %
1,30 %
1,34 %
1,47 %
-

2018

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
Januari 2018
1,29 %
-
-
1,38 %
-
-
Februari 2018
1,29 %
-
-
1,39 %
1,74 %
-
Mars 2018
1,29 %
-
-
1,41 %
1,79 %
2,74 %
April 2018
1,29 %
-
-
1,43 %
1,83 %
-
Maj 2018
1,29 %
-
-
1,44 %
1,86 %
-
Juni 2018
1,28 %
-
-
1,44 %
1,85 %
-
Juli 2018
1,28 %
-
-
1,39 %
1,83 %
-
Augusti 2018
1,28 %
-
-
1,39 %
1,83 %
-
September 2018
1,28 %
-
-
1,39 %
1,83 %
2,86 %
Oktober 2018
1,26 %
-
-
1,38 %
1,80 %
-
November 2018
1,16 %
-
-
1,38 %
1,77 %
-
December 2018
1,09 %
-
-
1,38 %
1,77 %
2,77 %

2017

Bindningstid
3 mån
1 år
2 år
3 år
5 år
10 år
November 2017
1,29 %
-
-
-
-
-
December 2017
1,29 %
-
-
1,40 %
-
-

2022

Bindningstid
Januari 2022
3 mån
1,18 %
Februari 2022
3 mån
1,19 %
Mars 2022
3 mån
1,14 %
April 2022
3 mån
1,11 %
Januari 2022
1 år
1,03 %
Februari 2022
1 år
1,05 %
Mars 2022
1 år
1,15 %
April 2022
1 år
1,39 %
Januari 2022
2 år
1,39 %
February 2022
2 år
1,46 %
Mars 2022
2 år
1,65 %
April 2022
2 år
2,11 %
Januari 2022
3 år
1,57 %
Februari 2022
3 år
1,72 %
Mars 2022
3 år
1,92 %
April 2022
3 år
2,51 %
Januari 2022
5 år
1,82 %
Februari 2022
5 år
1,94 %
Mars 2022
5 år
2,25 %
April 2022
5 år
2,75 %
Januari 2022
10 år
2,37 %
Februari 2022
10 år
2,54 %
Mars 2022
10 år
2,92 %
April 2022
10 år
3,16 %

2021

Bindningstid
Jan 2021
3 mån
1,23 %
Feb 2021
3 mån
1,18 %
Mar 2021
3 mån
1,14 %
Apr 2021
3 mån
1,13 %
Maj 2021
3 mån
1,13 %
Jun 2021
3 mån
1,14 %
Jul 2021
3 mån
1,14 %
Aug 2021
3 mån
1,13 %
Sep 2021
3 mån
1,14 %
Oktober 2021
3 mån
1,13 %
November 2021
3 mån
1,13 %
December 2021
3 mån
1,19 %
Jan 2021
1 år
1,04 %
Feb 2021
1 år
1,05 %
Mar 2021
1 år
1,03 %
Apr 2021
1 år
1,03 %
Maj 2021
1 år
1,03 %
Jun 2021
1 år
1,06 %
Jul 2021
1 år
1,11 %
Aug 2021
1 år
1,11 %
Sep 2021
1 år
1,07 %
Oktober 2021
1 år
1,02 %
November 2021
1 år
1,02 %
December 2021
1 år
1,03 %
Jan 2021
2 år
1,20 %
Feb 2021
2 år
1,17 %
Mar 2021
2 år
1,20 %
Apr 2021
2 år
1,20 %
Maj 2021
2 år
1,17 %
Jun 2021
2 år
1,20 %
Jul 2021
2 år
1,20 %
Aug 2021
2 år
1,19 %
Sep 2021
2 år
1,20 %
Oktober 2021
2 år
1,20 %
November 2021
2 år
1,36 %
December 2021
2 år
1,38 %
Jan 2021
3 år
1,24 %
Feb 2021
3 år
1,23 %
Mar 2021
3 år
1,24 %
Apr 2021
3 år
1,23 %
Maj 2021
3 år
1,23 %
Jun 2021
3 år
1,25 %
Jul 2021
3 år
1,29 %
Aug 2021
3 år
1,29 %
Sep 2021
3 år
1,29 %
Oktober 2021
3 år
1,33 %
November 2021
3 år
1,46 %
December 2021
3 år
1,59 %
Jan 2021
5 år
1,29 %
Feb 2021
5 år
1,28 %
Mar 2021
5 år
1,47 %
Apr 2021
5 år
1,49 %
Maj 2021
5 år
1,49 %
Jun 2021
5 år
1,51 %
Jul 2021
5 år
1,51 %
Aug 2021
5 år
1,55 %
Sep 2021
5 år
1,55 %
Oktober 2021
5 år
1,58 %
November 2021
5 år
1,84 %
December 2021
5 år
1,84 %
Jan 2021
10 år
1,79 %
Feb 2021
10 år
1,74 %
Mar 2021
10 år
1,99 %
Apr 2021
10 år
1,99 %
Maj 2021
10 år
1,99 %
Jun 2021
10 år
2,02 %
Jul 2021
10 år
-
Aug 2021
10 år
-
Sep 2021
10 år
2,04 %
Oktober 2021
10 år
2,10 %
November 2021
10 år
2,14 %
December 2021
10 år
2,14 %

2020

Bindningstid
Jan 2020
3 mån
1,27 %
Feb 2020
3 mån
1,30 %
Mar 2020
3 mån
1,35 %
Apr 2020
3 mån
1,35 %
Maj 2020
3 mån
1,34 %
Jun 2020
3 mån
1,34 %
Jul 2020
3 mån
1,30 %
Aug 2020
3 mån
1,29 %
Sep 2020
3 mån
1,29 %
Oktober 2020
3 mån
1,28 %
November 2020
3 mån
1,24 %
December 2020
3 mån
1,25 %
Jan 2020
1 år
1,32 %
Feb 2020
1 år
1,33 %
Mar 2020
1 år
1,32 %
Apr 2020
1 år
1,30 %
Maj 2020
1 år
1,27 %
Jun 2020
1 år
1,25 %
Jul 2020
1 år
1,25 %
Aug 2020
1 år
1,25 %
Sep 2020
1 år
1,22 %
Oktober 2020
1 år
1,17 %
November 2020
1 år
1,14 %
December 2020
1 år
1,06 %
Jan 2020
2 år
1,35 %
Feb 2020
2 år
1,43 %
Mar 2020
2 år
1,35 %
Apr 2020
2 år
1,33 %
Maj 2020
2 år
1,33 %
Jun 2020
2 år
1,33 %
Jul 2020
2 år
1,33 %
Aug 2020
2 år
1,33 %
Sep 2020
2 år
1,30 %
Oktober 2020
2 år
1,23 %
November 2020
2 år
1,20 %
December 2020
2 år
1,20 %
Jan 2020
3 år
1,34 %
Feb 2020
3 år
1,36 %
Mar 2020
3 år
1,35 %
Apr 2020
3 år
1,35 %
Maj 2020
3 år
1,34 %
Jun 2020
3 år
1,35 %
Jul 2020
3 år
1,35 %
Aug 2020
3 år
1,32 %
Sep 2020
3 år
1,35 %
Oktober 2020
3 år
1,25 %
November 2020
3 år
1,24%
December 2020
3 år
1,24 %
Jan 2020
5 år
1,47 %
Feb 2020
5 år
1,48 %
Mar 2020
5 år
1,35 %
Apr 2020
5 år
1,34 %
Maj 2020
5 år
1,40 %
Jun 2020
5 år
1,45 %
Jul 2020
5 år
1,45 %
Aug 2020
5 år
1,45 %
Sep 2020
5 år
1,45 %
Oktober 2020
5 år
1,40 %
November 2020
5 år
1,39 %
December 2020
5 år
1,32 %
Jan 2020
10 år
2,00 %
Feb 2020
10 år
2,00 %
Mar 2020
10 år
1,80 %
Apr 2020
10 år
1,80 %
Maj 2020
10 år
1,80 %
Jun 2020
10 år
1,95 %
Jul 2020
10 år
-
Aug 2020
10 år
1,95 %
Sep 2020
10 år
-
Oktober 2020
10 år
1,95 %
November 2020
10 år
-
December 2020
10 år
1,79 %

2019

Bindningstid
Jan 2019
3 mån
1,25 %
Feb 2019
3 mån
1,34 %
Mar 2019
3 mån
1,34 %
Apr 2019
3 mån
1,34 %
Maj 2019
3 mån
1,30 %
Jun 2019
3 mån
1,29 %
Jul 2019
3 mån
1,29 %
Aug 2019
3 mån
1,29 %
Sep 2019
3 mån
1,29 %
Oktober 2019
3 mån
1,29 %
November 2019
3 mån
1,27 %
December 2019
3 mån
1,27 %
Jan 2019
1 år
-
Feb 2019
1 år
1,34 %
Mar 2019
1 år
1,34 %
Apr 2019
1 år
1,34 %
Maj 2019
1 år
1,32 %
Jun 2019
1 år
1,29 %
Jul 2019
1 år
1,28 %
Aug 2019
1 år
1,26 %
Sep 2019
1 år
1,24 %
Oktober 2019
1 år
1,24 %
November 2019
1 år
1,28 %
December 2019
1 år
1,32 %
Jan 2019
2 år
-
Feb 2019
2 år
1,37 %
Mar 2019
2 år
1,37 %
Apr 2019
2 år
1,37 %
Maj 2019
2 år
1,35 %
Jun 2019
2 år
1,29 %
Jul 2019
2 år
1,28 %
Aug 2019
2 år
1,26 %
Sep 2019
2 år
1,25 %
Oktober 2019
2 år
1,25 %
November 2019
2 år
1,33 %
December 2019
2 år
1,30 %
Jan 2019
3 år
1,38 %
Feb 2019
3 år
1,38 %
Mar 2019
3 år
1,38 %
Apr 2019
3 år
1,38 %
Maj 2019
3 år
1,42 %
Jun 2019
3 år
1,43 %
Jul 2019
3 år
1,28 %
Aug 2019
3 år
1,27 %
Sep 2019
3 år
1,26 %
Oktober 2019
3 år
1,27 %
November 2019
3 år
1,32 %
December 2019
3 år
1,34 %
Jan 2019
5 år
1,76 %
Feb 2019
5 år
1,75 %
Mar 2019
5 år
1,75 %
Apr 2019
5 år
1,75 %
Maj 2019
5 år
1,74 %
Jun 2019
5 år
1,70 %
Jul 2019
5 år
1,49 %
Aug 2019
5 år
1,49 %
Sep 2019
5 år
1,49 %
Oktober 2019
5 år
1,49 %
November 2019
5 år
1,47 %
December 2019
5 år
1,47 %
Jan 2019
10 år
2,77 %
Feb 2019
10 år
2,77 %
Mar 2019
10 år
2,77 %
Apr 2019
10 år
-
Maj 2019
10 år
-
Jun 2019
10 år
-
Jul 2019
10 år
-
Aug 2019
10 år
2,20%
Sep 2019
10 år
-
Oktober 2019
10 år
-
November 2019
10 år
-
December 2019
10 år
-

2018

Bindningstid
Jan 2018
3 mån
1,14 %
Feb 2018
3 mån
1,04 %
Mar 2018
3 mån
1,24 %
Apr 2018
3 mån
1,49 %
Maj 2018
3 mån
1,49 %
Jun 2018
3 mån
1,49 %
Jul 2018
3 mån
1,49 %
Aug 2018
3 mån
1,49 %
Sep 2018
3 mån
1,49 %
Oktober 2018
3 mån
1,49 %
November 2018
3 mån
1,49 %
December 2018
3 mån
1,49 %
Jan 2018
1 år
-
Feb 2018
1 år
-
Mar 2018
1 år
-
Apr 2018
1 år
-
Maj 2018
1 år
-
Jun 2018
1 år
-
Jul 2018
1 år
-
Aug 2018
1 år
-
Sep 2018
1 år
-
Oktober 2018
1 år
-
November 2018
1 år
-
December 2018
1 år
-
Jan 2018
2 år
-
Feb 2018
2 år
-
Mar 2018
2 år
-
Apr 2018
2 år
-
Maj 2018
2 år
-
Jun 2018
2 år
-
Jul 2018
2 år
-
Aug 2018
2 år
-
Sep 2018
2 år
-
Oktober 2018
2 år
-
November 2018
2 år
-
December 2018
2 år
-
Jan 2018
3 år
1,38 %
Feb 2018
3 år
1,39 %
Mar 2018
3 år
1,41 %
Apr 2018
3 år
1,43 %
Maj 2018
3 år
1,44 %
Jun 2018
3 år
1,44 %
Jul 2018
3 år
1,39 %
Aug 2018
3 år
1,39 %
Sep 2018
3 år
1,39 %
Oktober 2018
3 år
1,38 %
November 2018
3 år
1,38 %
December 2018
3 år
1,38 %
Jan 2018
5 år
-
Feb 2018
5 år
1,74 %
Mar 2018
5 år
1,79 %
Apr 2018
5 år
1,83 %
Maj 2018
5 år
1,86 %
Jun 2018
5 år
1,85 %
Jul 2018
5 år
1,83 %
Aug 2018
5 år
1,83 %
Sep 2018
5 år
1,83 %
Oktober 2018
5 år
1,80 %
November 2021
5 år
1,77 %
December 2021
5 år
1,77 %
Jan 2018
10 år
-
Feb 2018
10 år
-
Mar 2018
10 år
2,74 %
Apr 2018
10 år
-
Maj 2018
10 år
-
Jun 2018
10 år
-
Jul 2018
10 år
-
Aug 2018
10 år
-
Sep 2018
10 år
2,86 %
Oktober 2018
10 år
-
November 2018
10 år
-
December 2018
10 år
2,77 %

2017

Bindningstid
November 2017
3 mån
1,29 %
December 2017
3 mån
1,29 %
November 2017
1 år
-
December 2017
1 år
-
November 2017
2 år
-
December 2017
2 år
-
November 2017
3 år
-
December 2017
3 år
1,40 %
November 2017
5 år
-
December 2017
5 år
-
November 2017
10 år
-
December 2017
10 år
-