Villkor och policy

Vi värnar alltid om din integritet

Nedan finns en länk till Stabelos dataskyddspolicy både på svenska och på engelska. Denna dataskyddspolicy är tillämplig vid insamlandet, användandet och bearbetandet av kunders personuppgifter. Den beskriver också Stabelos personuppgiftsbearbetningsaktiviteter, deras syfte, vilka kategorier av personuppgifter som avses samt den legala grunden för bearbetningen av dessa uppgifter, samt dina rättigheter. Att skydda och bevara integriteten i de uppgifter som delas är Stabelos högsta prioritet.

Stabelos dataskyddspolicy på svenska

Dataskyddsombud

Stabelo Group AB
Sturegatan 15
114 36 Stockholm

dataskyddsombud@stabelo.se

Your privacy is important to us

Below you will find links to Stabelo’s privacy policy, in Swedish and in English. The Stabelo Privacy Policy applies to our collection, use and processing of your personal data. It also explains our data processing activities, their purpose, what category of personal data that these activities involve and the legal basis for these processing activities, as well as your rights. The safeguarding and confidentiality of your personal data is important to us.

Stabelo’s privacy policy in english

Data protection officer

Stabelo Group AB
Sturegatan 15
114 36 Stockholm
dataskyddsombud@stabelo.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Här har vi samlat frågor och svar på det många undrar över. Vi hoppas att du hittar svaret på din fråga här, om inte kan du alltid kontakta oss.